Questing to przygoda…

Regulamin

Regulamin zgłaszania questów na stronę Questing.pl

Postanowienia ogólne
1. Zgłoszenia questu mogą dokonywać osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
2. Zgłaszanie questów na stronie Questing.pl jest całkowicie bezpłatne.
3. Zgłoszenie questu możliwe jest za pomocą formularza dostępnego na stronie Questing.pl.
4. Quest zgłoszony za pomocą formularza podlega weryfikacji przez koordynatorów strony Questing.pl:
a) Weryfikacja dotyczy sprawdzenia zgodności danych umieszczonych w queście (m.in. dotyczących współrzędnych geograficznych, miejsca startu questu itp.) oraz zgodności budowy questu z metodyką questingu.
b) Weryfikacja będzie trwać minimalnie 7 dni.
c) Koordynator ma prawo zadecydować o niepublikowaniu zgłoszonego questu
z powodu m.in. błędów merytorycznych w queście, braku zgodności questu
z przyjętą metodologią, innych błędów. Koordynator o takiej decyzji każdorazowo informuje autora questu.
d) Nie ma możliwości dodania questu z pominięciem procesu weryfikacji.
Wymagania dotyczące zawartości zgłaszanych questów

1. Zgłoszenie questu możliwe jest tylko poprzez wypełnienie wszystkich pól formularza na stronie Questing.pl oraz dodanie załącznika z ulotką questu w formacie PDF (PDF w dwóch wersjach: czarno – białej jak również w kolorze)
2. Ulotka questu musi zawierać następujące obowiązkowe elementy:
a) Informację „Gdzie to jest?”,
b) Informację „Jak dojechać?” oraz dokładne określenie miejsca rozpoczęcia questu (wraz ze współrzędnymi geograficznymi),
c) Informację „Czas przejścia questu”,
d) Informację „Opiekun wyprawy/Autor questu”,
e) Informację o rodzaju questu (pieszy, rowerowy, kajakowy, samochodowy),
f) Tekst questu opracowany zgodnie z metodologią,
3. Ulotka powinna zawierać w tekście odnośnik do strony www.questing.pl (jednakże w wyjątkowych sytuacjach przedstawionych pisemnie lub w formie listu elektronicznego przez osobę fizyczną lub osobę prawną, koordynator może podjąć decyzję o możliwości braku tego zapisu na ulotce questingowej).
4. W zgłoszeniu musi znaleźć się dodatkowo opis questu, w wersji możliwej do skopiowania, zawierający:
a) Opis „Tematyki questu”, będący jego streszczeniem oraz określający kategorię questu (historyczny, kulturowy, naturalny)
b) Informację „Gdzie to jest?”,
c) Informację „Czas przejścia questu”.

5. Jeżeli zaistnieje potrzeba weryfikacji i poprawy questu na miejscu przez Trenerów Questingu jest to usługa odpłatna, wyceniona indywidualnie (kontakt z koordynatorem – kontakt@questing.pl)

Postanowienia końcowe
1. Autor questu wypełniając formularz zgłoszeniowy automatycznie godzi się na bezpłatną publikację questu na stronie Questing.pl przez koordynatora strony.
2. Osoba fizyczna lub prawna przekazująca quest na stronę Questing.pl wyraża zgodę na publikację nieodpłatną jak również nieodpłatne rozpowszechnianie Questu przez koordynatora strony w dowolnej formie i formacie (w szczególności media, targi, konferencje, social media, aplikacja mobilna Questing.pl), a także na dowolne przeróbki questu, każdą możliwą techniką przy zgodzie właściciela.
3. Postanowienie zawarte w ust. 2 powyżej nie wyłącza praw osoby przekazującej Quest do nieograniczonego korzystania przez nią z praw autorskich do przekazanego Questu.

Kontakt

Nasi trenerzy

 • Edyta Lenart - Wojna
 • Anna Watza
 • Łukasz Wilczyński

Formularz kontaktowy

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie udzielimy informacji na temat:

 • możliwości tworzenia questów (zasady, szkolenia (metoda warsztatowa lub ekspercka), certyfikacja, rekomendacja),
 • aspektów edukacyjnych, promocyjnych i integrujących społeczność lokalną za pomocą ścieżek questingowych,
 • promocji regionów metodą questingu,
 • prowadzeniu kampanii promocyjnych (w tym BEZPŁATNA promocja dotycząca umieszczenia questów w największej bazie questów w Polsce – www.questing.pl, aktualności + wyróżnione questy, Facebook oraz Instagram – Questing wyprawa po skarb – wiodące social media w kraju dotyczące questów);
 • Przygotowaniu projektów graficznych oraz druk questów,
 • Zamieszczeniu questów w ogólnopolskiej aplikacji mobilnej Questing,
 • Aktualizacji wcześniej stworzonych questów,
 • Organizacji questingowych wizyt studyjnych,
 • Organizacji konferencji, seminariów, eventów (między innymi: Festiwale Questingu, Pikniki Questowe, Inauguracje Questów)
 • Współpracy z nami.
 • Nie lubisz pisać? Zadzwoń! Fundacja Questingu – 500 638 679

 

Wszelkie prawa do strony www. questing.pl należą do Fundacji Questingu z siedzibą w Bałtowie

 

 
Top