Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zagórza „Zagórzanie” 924