Jedyny taki szlak

W  czerwcu do użytku zostanie oddany zabytkowy Kanał Elbląski. Po wielu latach rewitalizacji, obiekt liczący półtora wieku, znów zachęca turystów do jego odwiedzenia. Wokół obiektu powstaje nowa infrastruktura turystyczna – jedną z atrakcji są nowatorskie ścieżki questingowe.

Kanał Elbląski jest najdłuższym kanałem żeglownym w Polsce. Jest to jedyny szlak na świecie, po którym statki nie tylko płyną po wodzie, ale również jadą lądem na wózkach, pokonując fragmenty wzniesień między odcinkami wodnymi.

Od początku XIX wieku dostrzegano potrzebę połączenia jeziora oberlandzkiego (dzisiejszego Pojezierza Iławskiego i okolic Ostródy) z wybrzeżem Bałtyku. Tłumaczono to skróceniem drogi transportu  towarów do Gdańska. Budowę kanału rozpoczęto w roku 1844. Już od początku swojego funkcjonowania kanał był istotnym szlakiem komunikacyjnym i pełnił ważną rolę gospodarczą przyczyniając się do rozwoju owych pojezierzy. Pierwszy rejs turystyczny kanałem, miał miejsce w 1912. Od 1927 roku rejsy pasażerskie odbywają się regularnie. Umożliwienie tego wiązało się z dużymi nakładami finansowymi. Można napotkać w literaturze informacje, że budowa była droższa o około 10% od kosztu budowy Wieży Eiffla w Paryżu. Wartość kosztów odpowiadała wartości 77 ton złota. Obecnie ze względu na swoje walory przyrodnicze i kulturowe teren został objęty ochroną prawną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego, dlatego na niektórych odcinkach Kanału, można poruszać się tylko kajakiem.

W Polsce istnieją setki szlaków turystycznych. Jednak ten który znajduje się w Elblągu jest wyjątkowy ze względu na funkcjonujące na nim urządzenia hydrotechniczne,  są to pochylnie które umożliwiają przetoczenie statków w miejscach, gdzie nie może się to odbyć drogą wodną. Obiekt znajduje się na terenie licznych rezerwatów, które wzbogacają podróżowanie o walory przyrodniczo-krajobrazowe. Dodatkową atrakcja, która będzie dostępna od połowy maja na terenie Lokalnej Grupy Działania „Łączy nas Kanał Elbląski” są ścieżki Questingowe. Questing to angażująca forma samodzielnego zwiedzania łącząca zabawę z edukacją. Kto może questować? Każdy, kto posiada ulotkę i podąża wskazówkami oraz zagadkami z tekstu. Oprócz niesamowitych historii czy legend możemy wykonać zadania, które są alternatywą dla formy encyklopedycznych informacji zawartych w przewodnikach.

– W okolicach Kanału Elbląskiego możemy przejść ścieżki w Jelonkach, Małdytach, i Miłomłynie każda z nich prezentuje inną niesamowitą historie, jednak prezentują ten ważny, unikalny zabytek. – Komentuje Stanisława Pańczuk, prezes Lokalnej Grupy Działania „Łączy nas Kanał Elbląski”  – Z naszych questów można się dowiedzieć między innymi tego, że statki zamiast płynąć wodą, suną fragmentami po trawie, a samo powstanie Kanału to według podań królewski kaprys. Ciekawostką również jest to, że poza Stanami Zjednoczonymi nie ma na świecie żadnej konkurencji.

„Questingowy Projekt Współpracy” o akronimie QPW, wdrażany jest w ramach PROW 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie. Działania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Więcej o projekcie i questach na www.partnerstwo.questing.pl

Pobierz aplikację
i rozpocznij z nami ekscytującą przygodę!