Mieszkańcy LGD Krzemienny Krąg stworzą własne scenariusze gier dla turystów

W dniach 27-28 kwietnia w Bałtowie odbyło się szkolenie z zakresu grywalizacji. Spotkanie organizowane było w ramach projektu Centrum Dziedzictwa Przedsiębiorczości Społecznej finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskiej.Celem szkolenia było zapoznanie uczestników projektu z mechanizmami gier, które z powodzeniem można wykorzystywać zarówno w procesie tworzenia, promocji jak i komercjalizacji produktów turystycznych powstających w regionie. W ramach projektu stworzone zostaną trzy scenariusze grywalizacyjne, z których w przyszłości będą mogli skorzystać zarówno turyści, jak i sami mieszkańcy, by w aktywny sposób poznawać region i jego dziedzictwo. Projekt ma również na celu integrację lokalnej społeczności oraz komercjalizację istniejącego na miejscu potencjału turystycznego.

Wśród uczestników znalazła się m.in. młodzież z bałtowskiego klubu Junior Bałt oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych.

—-

Projekt „Centrum Dziedzictwa Przedsiębiorczości Społecznej” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012″.

Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg powstała w 2002 roku. Skoncentrowana jest na styku dwóch województw: świętokrzyskiego i mazowieckiego, swoim zasięgiem obejmuje teren dziesięciu gmin i trzech powiatów. W ramach aktywności zdołała zbudować jeden z niewielu w Polsce, sieciowych produktów turystycznych, który obecnie jest największym kompleksem turystycznym w naszym kraju. Jego rdzeniem jest JuraPark Bałtów wraz z unikatową w skali światowej kopalnią krzemienia pasiastego w Krzemionkach oraz jedyne w Polsce żywe muzeum porcelany w Ćmielowie. Od kilku lat aktywnie uczestniczymy również w projekcie wdrażania metody questingu w Polsce.

Pobierz aplikację
i rozpocznij z nami ekscytującą przygodę!