Młodzi uczą się biznesu

Jak zdobyć pieniądze na własny biznes i sprawnie przejść drogę od kreślenia ambitnych planów do ich realizacji, a przy okazji wykorzystać potencjał regionu i pomóc lokalnej społeczności? Odpowiedzi na te oraz inne pytania miało okazję poznać kilkudziesięciu mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania Krzemienny Krąg podczas bezpłatnych warsztatów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości społecznej. Najmłodsi uczestnicy mieli zaledwie 12 lat.

Szkolenia są pierwszą częścią projektu „Centrum Dziedzictwa Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego przez LGD Krzemienny Krąg z siedzibą w Bałtowie.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wypracowanie wśród uczestników umiejętności dostrzegania i wykorzystywania potencjału turystycznego własnego terenu oraz pokazanie istniejących możliwości rozwoju także w tym sektorze. To również próba zwiększenia zaangażowania mieszkańców w życie społeczne, zachęcenie ich do działania i większej kreatywności, co w przyszłości ma zaowocować powstawaniem nowych miejsc pracy.

Najbardziej spodobały mi się warsztaty z autoprezentacji oraz test kompetencji społecznych, dzięki którym mogłem poznać swoje mocne i słabe strony.– mówi Bartek Jabłoński z Bałtowa (17 lat), a jego młodsza koleżanka, szesnastoletnia Dominika Prędyś dodaje: – Mieliśmy dużo ciekawych zadań do wykonania. Bardzo lubię taką formę zdobywania wiedzy, gdzie teorię można od razu wykorzystać w praktyce i fajnie się przy tym bawić. Mogliśmy też lepiej się poznać i zintegrować.

Kolejne seminaria, prowadzone w ramach projektu, dotyczyć będą turystyki dziedzictwa. Następnie uczestnicy – wspólnie z konsultantami z agencji Planet PR stworzą pierwsze w Polsce produkty turystyczne oparte o innowacyjne narzędzia: storytelling i grywalizację.

Projekt „Centrum Dziedzictwa Przedsiębiorczości Społecznej” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012″.

———————
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg powstała w 2002 roku. Skoncentrowana jest na styku dwóch województw: świętokrzyskiego i mazowieckiego, swoim zasięgiem obejmuje teren dziesięciu gmin i trzech powiatów. W ramach aktywności zdołała zbudować jeden z niewielu w Polsce, sieciowych produktów turystycznych, który obecnie jest największym kompleksem turystycznym w naszym kraju. Jego rdzeniem jest JuraPark Bałtów wraz z unikatową w skali światowej kopalnią krzemienia pasiastego w Krzemionkach oraz jedyne w Polsce żywe muzeum porcelany w Ćmielowie. LGD Krzemienny Krąg od kilku lat aktywnie uczestniczy również w projekcie wdrażania metody questingu w Polsce.

Pobierz aplikację
i rozpocznij z nami ekscytującą przygodę!