Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych

Organizując wycieczkę szkolną, warto pamiętać o zachowaniu kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa, które mają istotny wpływ na prawidłowy i bezpieczny przebieg wyprawy organizowanej dla naszych podopiecznych i pozostałych uczestników.

 

W poprzednim artykule zwróciłem uwagę na możliwość zastosowania questingu w nauczaniu szkolnym. Questing umożliwia nam zwiedzanie i odkrywanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu w nowatorski sposób, a tym samym zmusza nas do opuszczenia murów szkoły i wyprawy w teren. Oczywiście wiąże się z tym szereg wymogów jakie powinniśmy spełnić aby organizowana przez nas wycieczka była bezpieczna dla uczestników i nas samych. Poniżej przedstawię kilka podstawowych zasad bezpiecznego podróżowania w zależności od typu wycieczki jaki wybierzemy.

1. Wycieczka piesza:

liczebność grupy nie powinna przekraczać 30 osób + 2 opiekunów (opiekunem może być rodzic lub inna pełnoletnia osoba);

rodzice, opiekunowie wszystkich dzieci powinni zostać poinformowani o przebiegu trasy i miejscu do którego zamierzamy się udać.
w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na jej końcu;

uczestnicy powinni posiadać ubiór (szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych w których podróżujemy;
w mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem – lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem chodzimy wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu;

pamiętajmy o odpowiednim oznakowaniu poruszającej się grupy, najlepiej aby wszyscy uczestnicy posiadali odblaskowe plastrony;
na terenie parków narodowych lub krajobrazowych poruszamy się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych lub wyznaczonych ścieżkach;

opiekun powinien posiadać mapę, dobrze gdyby znał teren;

przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy są poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po lesie;
należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.

2. Wycieczka autokarowa:

liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc; 1 opiekun na 15 uczniów;

każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę – maksymalnie 15 uczniów;

kierowcy i pilota wycieczki nie wliczamy jako opiekunów;

miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie);

przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca do siedzenia;

kierowca posiada świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru – ważne przez 6 miesięcy;

kierowca może jechać maksimum 8 godzin;

autokar musi być oznakowany – przewóz dzieci;

postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na oznakowanych parkingach;

po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci;

obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, itp.);

należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy, a w przypadku choroby lokomocyjnej należy połknąć , np. 1 tabletkę Aviomarin na 30 minut przed jazdą.

3. Wycieczka rowerowa:

po 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób);

wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową;

prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy;

tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika wycieczki;

odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m, nie należy zostawiać nikogo w tyle;

uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego;

opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę;

uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę;

z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa z światłem odblaskowym na końcu;

pamiętajmy o zabraniu odblaskowych plastronów w celu prawidłowego oznaczenia kolumny rowerowej;

warto zabrać kurtki przeciwdeszczowe na wypadek zmiany warunków atmosferycznych.

Mam nadzieję, że te kilka podstawowych rad ułatwi organizację pierwszych wycieczek mających na celu odkrywanie questów i rozbudzani ciekawości uczniów.

Życzę bezpiecznej drogi!!!

Marcin Dziekan

Pobierz aplikację
i rozpocznij z nami ekscytującą przygodę!