„Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kulturowej“ – już za chwilę rusza nowy questingowy projekt w Polsce i w Czechach!

Projekt w partnerstwie:  Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (Polska) oraz EducationTalentCulture, z.s. Český Těšín (Czechy) jest odpowiedzią na potrzebę lepszego wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru pogranicza polsko-czeskiego w celu rozwoju lokalnego i aktywizacji turystycznej regionu. Jest również odpowiedzią na zmieniające się potrzeby człowieka w zakresie uczestnictwa w turystyce. Zidentyfikowanie i wykorzystanie lokalnego potencjału przyrodniczo-kulturowego, w celu stworzenia innowacyjnego produktu jakim są dwujęzyczne questy rowerowe (również w wersji zdigitalizowanej tzw. questy mobilne), przyczyni się do rozwoju turystyki kulturowej regionu. Powstaje w ten sposób propozycja zwiedzania dla osób zainteresowanych turystyką kulturową, poszukujących autentyczności i wyjątkowości w odwiedzanych miejscach, ciekawych historii czy wyjątkowych miejsc. Ze szlaków questingowych korzystać bowiem mogą turyści indywidualni, turyści uprawiający turystykę rodzinną, rowerową, poniekąd też przygodową, dzieci i młodzież szkolna. Wspólnym elementem jest zainteresowanie dziedzictwem kulturowym i różnorodnymi jego przejawami.

Celem projektu jest popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zachęcanie turystów do zwiedzania mniej znanych obiektów i miejsc położonych poza głównymi destynacjami turystycznymi, motywowanie mieszkańców, dzieci i młodzieży do poznawania „małych ojczyzn” pogranicza polsko-czeskiego, za pomocą innowacyjnego rozwiązania, jakim są szlaki questingowe.
Projektowanie szlaków questingowych pozwala zwrócić uwagę zwiedzających na szeroko definiowane materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Szlaki questingowe nie tylko wydobywają i przyczyniają się do popularyzacji dziedzictwa kulturowego w mniejszych miejscowościach czy na obszarach wiejskich, ale również kierują uwagę zwiedzających poza najbardziej znane, „przewodnikowe” trasy turystyczne, do dzielnic położonych w pewnej odległości od zabytkowego śródmieścia znanych centrów turystycznych.

Dzięki realizacji projektu powstanie baza obiektów przyrodniczo-kulturowych oraz dwa dwujęzyczne questy rowerowe na terenie Bielska-Białej i Mikroregionu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Stonawki. Zostaną stworzone przy współpracy z Fundacją Questingu. Z kolei opracowanie i włączenie do aplikacji mobilnej (questy mobilne) dwujęzycznych questów rowerowych pozwoli na szerszą dostępność również dla użytkowników smartfonów, co razem z Piknikiem Questowym efektywnie będzie popularyzować dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe regionu pogranicza nie tylko po stronie polskiej i czeskiej na obszarze realizacji projektu, ale również w innych regionach Polski i Czech, dodatkowo promując walory turystyczne naszego pogranicza.

 

Pobierz aplikację
i rozpocznij z nami ekscytującą przygodę!