Questing – kultura i turystyka w jednym

Na niedawno zakończonej konferencji pn. Kultura i Turystyka mieliśmy okazję zaprezentować questing oraz podyskutować w gronie specjalistów ds. turystyki o tej nowatorskiej metodzie odkrywania dziedzictwa regionu. Jak się okazało, questy mogą być traktowane jako produkty turystyczne lub wspierać już istniejące. Połączone questy mogą natomiast pretendować do miana produktu sieciowego, co z punktu widzenia turystyki jest niezwykle istotne.


Gotowy quest to bowiem gotowa oferta spędzania czasu przez turystę. I to na tyle atrakcyjna, że quest jako produkt obiecany staje się łatwo produktem psychologicznym. Turysta wraca więc zadowolony i przekazuje tę informację dalej, stając się ambasadorem danego miejsca.

NOWY TREND CZYLI 3 x E

Questing wpisuje się w najnowszy trend światowej turystyki, który można określić mianem: 3XE (Entertainment, Emotion, Education – Zabawa, Emocja, Edukacja). Questing to nawet więcej, bo oprócz trzech wyżej wymienionych cech posiada jeszcze jedną: Engagement, czyli Zaangażowanie. Ta innowacyjna forma turystyki może trafić w gust coraz bardziej wybrednego i jednocześnie znudzonego masowym wypoczynkiem turysty oraz zastąpić dotychczasowy model odpoczynku: 3 x S (Sun, Sea, Sand – Słońce, Morze, Piasek). Questy mogą zabrać turystów w atrakcyjne, ale i pozornie mniej ciekawe miejsca, do których ciężko byłoby trafić samemu. Co więcej questing może być wykorzystywany jako uzupełnienie produktu turystycznego i sposób na przyciągnięcie turystów do mniej popularnych części kraju.

ZABAWA

W zabawie może wziąć udział każdy, bez względu na wiek. Questing to bowiem atrakcja dla całej rodziny, która umożliwia odkrycie tajemnic i historii odwiedzanych miejsc, poznanie się w nowych, zaskakujących sytuacjach na szlakach, a przede wszystkim umocni więzi rodzinne lub koleżeńskie.

EDUKACJA

Questing posiada również wymiar edukacyjny, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Poprzez zabawę, poznają otaczający ich świat, a dzięki atrakcyjnie poprowadzonej narracji questów łatwiej zapamiętują informacje dotyczące danego miejsca. Dzięki questom (kulturowym, historycznym, przyrodniczym) można poznać m.in. walory pracy w gospodarstwie rolnym, wykorzystanie wielu rodzajów drzew w życiu człowieka, nauczyć się posługiwać kompasem oraz poznać historię danego regionu lub osobowości w nim mieszkających w ubiegłych stuleciach. Tym samym questing wpisuje się w nowoczesną edukację na miarę XXI wieku: poprzez ciekawe „lekcje”, które odbywają się w terenie, młodzież zdobywa i utrwala wiedzę o danym regionie oraz nabywa nowe zdolności (np. poruszania się po lesie).

EMOCJA

Questy pozwalają, by turysta mógł poczuć ducha danego miejsca i zaangażował się emocjonalnie w przygodę z nim związaną. Potwierdza to Steven Glazer, twórca questingu, który uważa, że „najlepsze questy potrafią uchwycić i oddać ducha miejsca. Oddanie jednak tego ducha wymaga, abyśmy to przeżyli czy odkryli poprzez własne doświadczenie. Jeśli pragniemy odnaleźć ducha miejsca, musimy się nauczyć, jak dostrzegać szczegóły i odkrywać ukryte historie”.

ZAANGAŻOWANIE

Istotnym elementem questingu jest również możliwość zaangażowania się w tworzenie lokalnej wspólnoty oraz promocję swojego regionu. Questing pozwala na aktywizację lokalnej społeczności (dzieci, młodzież, regionaliści, zarządcy atrakcji turystycznych, osoby zajmujące się promocją). Poprzez wspólne tworzenie zagadek, poznawanie osób, które znają historię, legendy, anegdotki, młodzież odkrywa na nowo najbliższą okolicę. Dzięki questom można zauważyć potencjał swojego miejsca i zacząć działać na rzecz rozwoju lokalnego środowiska. Co więcej takie działanie pogłębia poczucie tożsamości i dumy ze swojego miejsca zamieszkania.Przykładem silnego zaangażowania młodych osób w odkrywanie swojego regionu, jest największy projekt polskiego questingu pt. „Bałtów – polską stolicą questingu”. W ciągu kilkunastu miesięcy w poznawanie dziedzictwa kulturalnego i historycznego Bałtowa zaangażowało się 20 młodych wolontariuszy, którzy wspólnie z przedstawicielami  gospodarstw agroturystycznych stworzyli 20 różnych questów. Pod koniec lipca, 10 najlepszych z nich zostało przetestowanych i już jesienią będą one dostępne dla wszystkich fanów tej innowacyjnej formy turystyki.

Tak więc odpowiedzią na stuprocentowe wykorzystanie kultury w turystyce, przy jednoczesnym maksymalnym zaangażowaniu turysty jest właśnie questing.

Pobierz aplikację
i rozpocznij z nami ekscytującą przygodę!