W Gminie Morawica powstają nowe ścieżki questingowe

Grupa mieszkańców Miasta i Gminy Morawica rozpoczęła szkolenie z metodologii tworzenia questów. Efektem ich kilku spotkań będą trzy nowe ścieżki turystyczne nawiązujące do dziedzictwa i zasobów historyczno-kulturowych gminy.

Questing z roku na rok obejmuje swoim zasięgiem coraz więcej regionów Polski. Tym razem nowe ścieżki questingowe powstają w Gminie Morawica, położonej w województwie świętokrzyskim.

 

Dzieje dzisiejszych terenów gminy sięgają epoki neolitu (ok. 6,5 tys. lat p.n.e.). Według odkryć archeologicznych w okresie Imperium Rzymskiego przechodził tędy szlak bursztynowy. Pierwsze wzmianki na temat Morawicy pojawiają się w dokumencie z 1271 roku wydanym przez księcia Bolesława Wstydliwego, a następnie w kronikach Jana Długosza. W XVIII wieku tereny te słynęły ze złóż mineralnych – wapieni, marmurów oraz glinki ceramicznej. Największy jednak rozkwit gospodarczy, kulturowy i społeczny Morawicy przypada na wiek XIX kiedy jej dziedzicem był Edward Oraczewski.

 

I właśnie z dziejami rodziny Oraczewskich związana jest pierwsza z przygotowywanych ścieżek questingowych. Korzystając z materiałów źródłowych, przywołując zapomniane historie i opowiadania przekazywane z pokolenia na pokolenie uczestnicy warsztatów odkrywają dla siebie na nowo dziedzictwo swojej gminy i tworzą scenariusze, dzięki którym pozostali mieszkańcy i turyści będą mogli również poznać ten region. Druga ścieżka questingowa wiodzie szlakiem krzyży przydrożnych na terenie Gminy Morawica (województwo świętokrzyskie) wykorzystujących uzbrojenie z czasów II Wojny Światowej. Będzie to quest samochodowy. Ostatnia, w ramach tego projektu, ścieżka piesza o tematyce archeologicznej poprowadzi przez atrakcje Piasecznej Górki. Ścieżki zostaną oddane w ręce turystów w lutym 2019 roku.

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki „Z Górki” oraz Fundacja Questingu.

 

Projekt „Questing jako promocja obszaru objętego LSR” realizowany jest w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Pobierz aplikację
i rozpocznij z nami ekscytującą przygodę!