„ROLNICTWO TO TEŻ DZIEDZICTWO”

Na naszej stronie pojawił się nowy quest w Szreniawie (województwo wielkopolskie). Ścieżka „ROLNICTWO TO TEŻ DZIEDZICTWO” prowadzi po zakątkach Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.Fundacja Questingu wspólnie z pracownikami muzeum stworzyła fantastyczny quest przedstawiający tematykę rolnictwa w niezwykle atrakcyjny sposób. Misją Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie jest przedstawianie historii rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego z terenu historycznych i współczesnych ziem polskich od czasów prehistorycznych po dzień dzisiejszy, z uwzględnieniem europejskiego kontekstu kulturowego i cywilizacyjnego. Pozwala to publiczności muzealnej zrozumieć, skąd i w jaki sposób powstaje żywność i inne dobra pochodzące z surowców rolniczych i naturalnych. Przedstawiając przeszłość, Muzeum pobudza do refleksji na temat teraźniejszości i przyszłości, jest instytucją nowoczesną, otwartą na wyzwania przyszłości oraz oczekiwania i potrzeby współczesnego społeczeństwa.

Pobierz aplikację
i rozpocznij z nami ekscytującą przygodę!