Rozwój instytucjonalny Fundacji Questingu

Fundacja Questingu otrzymała dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności (NIW) – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) – priorytet 1a: Zrównoważony rozwój organizacyjny: wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.

Wniosek pod nazwą „Rozwój instytucjonalny Fundacji Questingu” uzyskał maksymalną liczbę punktów, dzięki czemu Fundacji Questingu przyznane została udzielona dotacja w wysokości 360 000,00 złotych.

Zadania przewidziane wnioskiem realizowane będą przez Fundację Questingu w latach 2023-2025, zatem pierwsze działania zrealizujemy już w tym roku.

Celem zadania jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego oraz zapewnienie trwałego modelu finansowania Fundacji Questingu, która od 2013 roku działa nieprzerwanie na rzecz zachowania unikalnych zasobów dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego Polski.

Osiągnięcie celu możliwe będzie dzięki wsparciu 3 kluczowych aspektów działania Fundacji:

1) Strategia i planowanie – określenie długofalowych celów i możliwości rozwoju Fundacji przy zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych umożliwi pełne wykorzystanie potencjału Fundacji.
2) Oferta Fundacji – stworzenie pierwszego w Polsce programu lojalnościowego dla użytkowników questów, rozszerzenie sieci partnerskiej o podmioty działające w dużych ośrodkach miejskich oraz prezentacja questów poprzez funkcjonalną stronę www oraz aplikację mobilną. Na podstawie tych elementów zbudujemy unikalną ofertę Fundacji.
3) Możliwości fundraisingowe – obsługa istniejących partnerstw oraz aktywne i systematyczne pozyskiwanie nowych Partnerów wiąże się z koniecznością zwiększenia zasobów kadrowych Fundacji.

Pobierz aplikację
i rozpocznij z nami ekscytującą przygodę!