Wybierz się z nami do Radomia!

Radom, od samego początku swego istnienia, nierozerwalnie związany jest z dziejami Polski a jego mieszkańcy zawsze bardzo aktywnie uczestniczyli w ważnych dla naszej historii wydarzeniach oraz rozwoju przemysłu, nauki i kultury. Część tego dziedzictwa będziecie mogli odkryć samodzielnie, dzięki nowym ścieżkom questingowym udostępnionym właśnie dla turystów i mieszkańców. Powstały one w ramach współpracy Fundacji Questingu, Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Radom to drugie pod względem wielkości miasto województwa mazowieckiego, położone nad rzeką Mleczną. Początki osadnictwa na tym terenie datuje się na VIII wiek, ale jego największy rozkwit przypada na okres panowania Jagiellonów (od roku 1340), kiedy to Kazimierz III Wielki dokonał lokacji miasta.

Od samego początku swego istnienia Radom nierozerwalnie związany jest z dziejami Polski a jego mieszkańcy zawsze bardzo aktywnie uczestniczyli w ważnych dla naszej historii wydarzeniach. To tu m.in. za panowania Aleksandra Jagiellończyka (1505) na sejmie w Radomiu uchwalono konstytucję Nihil novi jeden z najważniejszych dokumentów życia politycznego państwa, według której król nie mógł postanowić nic nowego bez zgody izby poselskiej i senatu. Radom odegrał również dużą rolę w czasie Powstania Listopadowego i Styczniowego, a także w trakcie wydarzeń, które przyniósł nam wiek XX.

Część tego dziedzictwa będzie można odkryć samodzielnie, dzięki wędrówce nowymi ścieżkami questingowymi, które właśnie powstały w Radomiu.

Wojenny Radom

Pierwszy z questów „Wojenny Radom” zaprasza nas na godzinną wycieczkę samochodową. Jego trasa prowadzi przez miejsca, które są świadectwem tragicznej historii tego miasta, które przypominają o trudnych czasach okupacji i są jednocześnie przestrogą dla przyszłych pokoleń.

Radomski czerwiec ’76

Kolejny ważny moment współczesnej historii Polski rozegrał się również w Radomiu, kiedy to 25 czerwca 1976 roku doszło do słynnych wystąpień robotniczych (tzw. Wydarzenia radomskie). Mieszkańcy miasta okazali w ten sposób sprzeciw wobec polityki rządu i decyzji władz komunistycznych o podwyżkach cen żywności.

Jak to wszystko się zaczęło i jaki miało wpływ na dalsze losy miasta, jego mieszkańców a także Polski, dowiemy się wędrując ścieżką „Radomski czerwiec ’76”.

Symbole przemysłowe Radomia

Radom znany jest nie tylko z inicjowania polskich zrywów i walk wolnościowych, ale również ze swojego ogromnego zaangażowania w rozwój naszego przemysłu, nauki i kultury.

To właśnie tu na początku XX wieku wybudowano pierwszą na terenie Królestwa Kongresowego elektrownię i zainstalowano elektryczne oświetlenie ulic, a w 1917 powstała pierwsza garbarnia, która dała początek naszemu przemysłowi skórzanemu i obuwniczemu. Włączenie Radomia do Centralnego Okręgu Przemysłowego pozwoliło natomiast na powstanie m.in. fabryki broni, fabryki telefonów, zakładów przemysłu tytoniowego, gazowni miejskiej czy linii kolejowej łączącej Radom z Warszawą.

Z jakich produktów słynął Radom? Będzie można się tego dowiedzieć (albo też sobie przypomnieć) wędrując kolejną ścieżką questingową „Symbole przemysłowe Radomia”. Godzinny spacer ulicami miasta z pewnością dostarczy wszystkim dobrej zabawy i sporej dawki wiedzy.

Radomskie Planty

W latach 20-30tych XX wieku, powstał w Radomiu Teatr Rozmaitości, a także wiele kin, bibliotek i wydawnictw prasowych.

Jedną z pozostałości tamtych czasów są Stare Planty, teren należący wówczas do Fabryki Broni. Warto wybrać się na spacer po tej dawnej robotniczej dzielnicy Radomia, by przyjrzeć się elewacjom budynków i spróbować odszukać na nich neorenesansowe i neobarokowe elementy architektoniczne – ślepe arkady i portyki, lizeny, szczyty zwieńczone sterczynami z kulami, czy też proste opaski gzymsowe i kordonowe. Wędrując ze scenariuszem questu „Radomskie Planty” będzie można odkryć również interesujące fakty i historie z nimi związane.

Moje życie, mój Radom

Radom może szczycić się również swoimi mieszkańcami.

Jednym z nich jest Jacek Malczewski. Przedstawiciel symbolizmu XIX i XX w., ceniony na świecie i wielokrotnie nagradzany malarz, artysta i pedagog. Wyruszając na 40 minutowy spacer ścieżką „Moje życie, mój Radom – historia sławnego malarza” poznamy dzieje tego znakomitego twórcy i związane z nim miejsca.

 

 

Scenariusze wszystkich questów w języku polskim i angielskim można pobrać w wersji elektronicznej:

Wojenny Radom”, EN

Radomski czerwiec ’76”, EN

Symbole przemysłowe Radomia”, EN

Radomskie Planty”, EN

Moje życie, mój Radom – historia sławnego malarza”, EN

lub w formie drukowanej w Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu.

Radom czeka na Was – zajrzyjcie tu koniecznie!

 

Questy powstały w ramach projektu „Radom atrakcyjny turystycznie” finansowanego z budżetu obywatelskiego, przy współpracy Fundacji Questingu, Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Pobierz aplikację
i rozpocznij z nami ekscytującą przygodę!