Zgłoś się do projektu i stwórz z nami ekoedukacyjną ścieżkę questingową!

Fundacja Tradycyjna Zagroda ogłasza rekrutację do projektu
„Międzypokoleniowa współpraca na rzecz utworzenia ekoedukacyjnej ścieżki
z elementami gry terenowej (questingu) w gminie Jawornik Polski”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017. Patronat nad projektem objęła Fundacja Questingu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie współpracy międzypokoleniowej (grupy młodych ludzi i seniorów) oraz zwiększenie ich zaangażowania w twórcze spędzanie czasu wolnego bazującego na tworzeniu ścieżki ekoedukacyjnej (z elementami questingu) pt. „Tradycyjne sady – smakiem lokalnego dziedzictwa”.
Jeśli masz:
· więcej niż 11 i mniej niż 26 lat,
· mieszkasz na terenie woj. podkarpackiego, (a jeszcze lepiej: jesteś uczniem w wieku
gimnazjalnym na terenie gminy Jawornik Polski lub jej najbliższych okolic albo mieszkasz nieco
dalej i niestraszne Ci dojazdy do miejsca realizacji projektu).
Jeśli dodatkowo możesz pochwalić się:
· doświadczeniem zaangażowania społecznego (wolontariatu) na rzecz seniorów lub środowiska
naturalnego,
· zainteresowaniami fotografią, przyrodą/ekologią, grami terenowymi/rajdami na orientacje, itp.
Jeśli chcesz wspólnie z grupą rówieśników i seniorów:
· zdobyć umiejętności: rozpoznawania dawnych odmian drzew owocowych, tworzenia ścieżki
ekoedukacyjnej i questingu (gry terenowej) biorąc udział w warsztatach z ekspertami,
wycieczkach studyjnych i konkursach z nagrodami,
· odkryć bogactwo bioróżnorodności dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, które w ramach
projektu obejmuje dawne odmiany drzew owocowych i tradycyjne sady jawornickich wsi
na Pogórzu Dynowskim,
· uratować najpiękniejsze tradycyjne sady tworząc ścieżkę ekoedukacyjną i questing,
· współdziałać razem z osobami starszymi oraz mieć wpływ na ratowanie i budowanie dobra
wspólnego…to zgłoś się do projektu!

Zapoznaj się z Regulaminem projektu, wypełnij Formularz zgłoszeniowy i złóż go w następujący sposób:

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać do 31 maja 2017 r. (UWAGA: decyduje data wpływu!) do Biura Projektu:  

  • w wersji elektronicznej (skan formularza) na adres: ratujemy@tradycyjnesady.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Fundacja „Tradycyjna Zagroda”, Biuro Projektu w Zespole Szkół i Placówek w Manasterzu, Manasterz 575, 37-220 Kańczuga, z dopiskiem: „Międzypokoleniowa współpraca”,
  • osobiście w Biurzeprojektu wyłącznie podczas dyżuru informacyjnego, tj. od pn. do czw. w godz. 11:30-13:30.

Pobierz aplikację
i rozpocznij z nami ekscytującą przygodę!