Ku pamięci Jana Kochanowskiego

Renesansowy humanizm, odwołując się do wzorców kultury antycznej, głosił wolność rozumu ludzkiego, prawo do samodzielności intelektualnej w poznawaniu świata, w którego centrum stawiał człowieka wolnego od ograniczeń, dążącego do pełnej harmonii. XVI wiek był również okresem ukształtowania współczesnej polszczyzny, a jednym z jej współtwórców był Jan Kochanowski i bohater dwóch nowych questów powstałych w Zwoleniu i Czarnolesie.

Jan Kochanowski urodził się w 1530 roku w Sycynie, zmarł w 1584 roku w Lublinie.
Był najwybitniejszym twórcą polskiego renesansu, genialnym poetą, tłumaczem i dramaturgiem.
Studiował na Akademii Krakowskiej, w Królewców i Padwie. Po powrocie do kraju w 1559 roku, Kochanowski rozpoczął karierę dworzanina u wybitnych rodzin arystokratycznych m.in. Tarnowskich, Tęczyńskich, Firlejów, a cztery lata później dzięki protekcji biskupa Piotra Myszkowskiego został sekretarzem na dworze króla Zygmunta Augusta. Kilka lat później wycofał się z życia dworskiego i postanowił poświęcić się w większym stopniu twórczości literackiej. W 1574 roku przeprowadził się do, znajdującego się w jego rodzinnych stronach, dworku w Czarnolesie, a rok później ożenił się z Dorotą Podlodowską. Nie stroniąc od czynnego zaangażowania w sprawy polityczno-społeczne Polski, większość jednak czasu poświęcał pisaniu.

W swojej twórczości podejmował tematy poważne i lekkie obejmujące wszystkie aspekty życia: od filozoficznej zadumy nad ludzkim losem, poprzez kwestie polityczno-społeczne, obrazy z życia dworskiego i ziemiańskiego, po zabawne fraszki i anegdoty biesiadne. Przysporzył również sławy miejscu, w których mieszkał.

– Dzięki Janowi Kochanowskiemu wszyscy wiemy o istnieniu Czarnolasu, ale nie wszyscy mieliśmy okazję go odwiedzić. Mamy nadzieję, że dzięki dwóm nowym questom, ta sytuacja się zmieni. Czarnolas i Zwoleń to miejscowości o ogromnym dziedzictwie historyczno-kulturalnym, które z pewnością warto poznać na questingowych ścieżkach. Zwłaszcza, że naszym bohaterem będzie sam Jan Kochanowski – mówi Katarzyna Zięba, Sekretarz Fundacji Questingu.

Zwoleń położony w południowej części województwa mazowieckiego u zbiegu dróg krajowych 12 i 79,
powstał w latach dwudziestych XV w. na mocy przywileju wydanego przez króla Władysława Jagiełłę. Jego historię poznamy wędrując razem z Janem Kochanowskim ścieżką „Ku pamięci”. Będziemy mieli również okazję odwiedzić miejsca ważne dla samego poety.

Drugi quest „ Miłość i twórczość” zabierze nas do oddalonego o 10 km od Zwolenia, Czarnolasu. Naszym przewodnikiem po dworku oraz twórczości Jana Kochanowskiego będzie jego żona, Dorota Podlodowska.

Są to dwie pierwsze ścieżki questingowe powstałe na tym terenie.

Ulotki ze scenariuszami w wersji drukowanej dostępne są bezpłatnie w Domu Kultury w Zwoleniu oraz Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Można je również pobrać w wersji elektronicznej

KU PAMIĘCI STRONA1  STRONA2 

MIŁOŚĆ I TWÓRCZOŚĆ  STRONA1  STRONA2 

 

 

Questy powstały dla Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” mającego swoją siedzibę w Zwoleniu w ramach projektu – Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej „Multicel”. Jest to międzynarodowy projekt współpracy realizowany przez partnerów z Polski i Słowacji. Jego celem jest wzmocnienie kapitału społecznego oraz umiejętności przedsiębiorczych mieszkańców obszarów wiejskich na obszarze objętym działaniem Partnerów. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie | Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu| Fundacja Questingu http://www.dir.zwolen.com/, http://cyfrowyczarnolas.pl

Fotografie  – Rafał Krupa

Pobierz aplikację
i rozpocznij z nami ekscytującą przygodę!